PL

Postać Brata Alberta jest bardzo bliska naszym czasom. Dzisiaj wiele się mówi i pisze o "cywilizacji miłości", o potrzebie "opcji preferencyjnej na rzecz ubogich".


Święty Brat Albert nie pisał uczonych traktatów na ten temat. On po prostu pokazał jak należy miłosierdzie czynić. Pokazał, że kto chce prawdziwie czynić miłosierdzie, musi stać się "bezinteresownym darem" dla drugiego człowieka.

 

Służyć bliźniemu to według niego przede wszystkim dawać siebie, "być dobrym jak chleb". Pisząc ten list, mam żywo przed oczyma miejsca związane z życiem i działalnością Świętego Brata Alberta. Jako Arcybiskup Krakowski często je nawiedzałem, ponieważ postać tego Świętego była mi zawsze bardzo bliska. Raduję się, iż to właśnie mnie było dane zaliczyć go w poczet błogosławionych i świętych.

Jan Paweł II

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta jest katolicką organizacją dobroczynną. Jego celem jest niesienie pomocy osobom bezdomnym i ubogim w duchu patrona, Św. Brata Alberta. Towarzystwo kieruje się jego zasadą: ...każdemu dać jeść, bezdomnemu miejsce, a nagiemu odzież. jak nie można dużo to mało...

Towarzystwo rozpoczęło ogólnopolską działalność w wigilię Bożego Narodzenia w 1981 roku. Jeszcze w stanie wojennym otworzono pierwsze w Polsce schronisko dla bezdomnych. Dzisiaj w placówkach Towarzystwa przebywa ponad 2500 osób, które wymagają opieki i wsparcia.

Koło Słupskie działa od 17 marca 1990 roku. Zostało założone przez ludzi związanych z Katolickim Klubem Inteligencji. Inicjatorami byli: M. Marzec, J. Dobrecki, Wł. Baranowska, M. Kobyliński, J. Tkaczuk, K. Włodarski, K. Lipko, K. Płończak, K. Chudzińska, Wiktor Usyk, Chryń Irena oraz ksiądz Lucjan Huszczonek i inni.

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Słupskie realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 -2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2014 we współpracy z Bankiem Żywności w Słupsku. Program realizowany jest przez Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej i Agencję Rynku Rolnego. TPBA realizuje działania towarzyszące, które zawarte są w Umowie z Bankiem Żywności.