Otwarcie ofert

Otwarcie ofert złożonych na zamówienie samochodu dla osób niepełnosprawnych nastąpi 7 lutego 2013 roku o godzinie 15:30 w siedzibie Zamawiajacego przy ul. Leśnej 6, 76-200 Słupsk

Dokumenty do pobrania

Ogłoszenie o rozstrzygniętym przetargu