Program Operacyjny "Pomoc żywnościowa" 2015 - 2020

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Od połowy maja 2015 roku rozpocznie się realizacja Podprogramu 2015, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 jest wspófinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Do końca lutego 2016 roku w Towarzystwie Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Słupskie osoby które zostaną zakwalifikowane, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych lub gotowych posiłków.

Do końca lutego 2016 roku, każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzyma w nich produkty następującego typu: makaron świderki, ryż biały, kaszę jęczmienną, płatki kukurydziane, mleko UHT, ser żółty, groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, dżem truskawkowy, mielonkę wieprzową, klopsiki w sosie własnym, cukier biały, olej rzepakowy.

Osoby, które są zakwalifikowane do pomocy w formie posiłków otrzymają w tym czasie w.w. produkty w w postaci gotowych dań obiadowych, kolacyjnych lub śniadaniowych.

Prócz wsparcia żywnościowego, Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Słupskie, realizować będzie cykliczne działania polegające na: Osoby korzystające ze wsparcia Programu w naszym województwie będą mogły również wziąć udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. O szczegółach informować będziemy na bieżąco. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu.

Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (813 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 684 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.

Podprogram 2015 jest kontynuacją Podprogramu 2014, w ramach którego Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Słupskie objęła wsparciem żywnościowym 120 osób. Obok dystrybucji paczek, prowadzone były również działania: 
1. Pokaz w formie warsztatów kulinarnych z otrzymanej żywności na terenie placówek mz wykorzystaniem zasobów Towarzystwa. 
2. Akcja informacyjna podczas wydawania żywności – stanowisko informacyjne na terenie wydawania żywności. 
3. Udostępnienie ciągłych porad kulinarnych przez kucharza TPBA dla osób zgłaszających potrzeby w tym zakresie - informacja o powyższym była podana w trakcie wydawania żywności