Wydawanie żywności

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Słupskie realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 -2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2014 we współpracy z Bankiem Żywności w Słupsku. Program realizowany jest przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej i Agencję Rynku Rolnego. TPBA realizuje działania towarzyszące, które zawarte są w Umowie z Bankiem Żywności.

Podczas wydawania żywności dostępne było stanowisko informacyjne obsługiwane przez członka Towarzystwa i wolontariusza na temat wydawanej żywności oraz możliwości jej zagospodarowania. Z tej formy pomocy korzystały osoby pobierajšce żywność na podstawie list sporzšdzonych przez MOPR w Słupsku.

Informowano również o możliwości skorzystania z porad kucharza w Noclegowni. Z tej formy pomocy korzystały najczęściej osoby bezdomne.rzez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej i Agencję Rynku Rolnego.

TPBA realizuje działania towarzyszące, które zawarte są w Umowie z Bankiem Żywności.